Με τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη στην παράδοση-παραλαβή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.