Στη Βουλή ο Θανάσης Παπαθανάσης δήλωσε: «Αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι με την ψήφο μας σήμερα μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή αύριο σε χιλιάδες συμπατριώτες μας, σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς μας που πιθανόν να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να χρειαστούν νοσηλεία σε ΜΑΦ».

Η Ομιλία του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Παπαθανάση στη Βουλή, στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο  «Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ)».

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Παπαθανάσης τόνισε στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι «δεν πρόκειται για ζήτημα πρόσφορο σε αντιπαράθεση. Αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι με την ψήφο μας σήμερα μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή αύριο σε χιλιάδες συμπατριώτες μας, σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς μας που πιθανόν να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να χρειαστούν νοσηλεία σε ΜΑΦ. Ας είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, να πράξουμε το Αυτονόητο.»

Ακολουθεί Αναλυτικά Ολόκληρη η Ομιλία.

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες Και Κύριοι συνάδελφοι,

Περνώντας απευθείας στην ουσία, θα ήθελα να ξεκινήσω από τη στόχευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας μας. Το σχέδιο νόμου στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) που βρίσκονται στην οξεία φάση και την αποφυγή σημαντικού βαθμού αναπηρίας, καθώς και στη μείωση των ποσοστών θνητότητας μετά από Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ).

Η λειτουργία των ΜΑΦ Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ) στοχεύει στην αύξηση της επιβίωσης των ασθενών που θα έχουν νοσηλευτεί σε αυτές, παρέχοντάς τους εξειδικευμένη, έγκαιρη, ολοκληρωμένη και με επίκεντρο τον ασθενή φροντίδα. Σκοπός μας οι πολίτες να δουν και να βιώσουν καλύτερες υπηρεσίες, επειδή αυτές υπάρχουν και προστρέχουμε να τις κάνουμε διαθέσιμες γι αυτούς.

Πιό συγκεκριμένα, Ιδρύονται Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ) ως μη αυτοτελών υγειονομικών μονάδων, οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο της Νευρολογικής ή Παθολογικής Κλινικής/Τμήματος του εκάστοτε νοσοκομείου και δέχονται αποκλειστικά για νοσηλεία ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο παρέχοντας εικοσιτετράωρη ιατρονοσηλευτική υποστήριξη και αυξημένες δυνατότητες παρακολούθησης, διαγνωστικών εξετάσεων, και θεραπευτικής παρέμβασης.

Η προστιθέμενη αξία των ΜΑΦ Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ) έγκειται στη διασφάλιση των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς, την έγκαιρη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, την παρακολούθηση της πορείας της νόσου, τη διευκόλυνση ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων, τη διενέργεια γενικών διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων, την έναρξη θεραπείας δευτερογενούς πρόληψης και τη διεπιστημονική φροντίδα για κινητοποίηση και αποκατάσταση. Επιπλέον, η πρώιμη έναρξη της αποκατάστασης των ασθενών μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αυξάνει τη λειτουργική ανεξαρτησία των ασθενών και μειώνει τη θνησιμότητα.

Αναλυτικά, συστήνεται και λειτουργεί ΜΑΦ για Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) σε 11 Γενικά Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κρατικού Νίκαιας που προστέθηκε στον αρχικό σχεδιασμό και σε 8 Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία που καλύπτουν ολόκληρη την Επικράτεια.

Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι υπάρχει ρητή πρόβλεψη για το προσωπικό που θα στελεχώσει τις Μονάδες. Η  στελέχωση των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας Εγκεφαλικών Επεισοδίων για ασθενείς με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ ΑΕΕ) πραγματοποιείται:

• με μετακινήσεις προσωπικού από άλλα τμήματα του νοσοκομείου με απόφαση του Διοικητή του,

• με μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) με απόφαση των Διοικητών των ΥΠΕ,

• μέσω ανακατανομής κενών οργανικών θέσεων, και

• με αποσπάσεις ιατρών, νοσηλευτικού και λοιπού, διοκητικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το ελάχιστο ιατρικό προσωπικό που απαιτείται ανά έξι (6) κλίνες για τη νοσηλεία των ασθενών σε μια ΜΑΦ απαρτίζεται από έναν Επιστημονικά Υπεύθυνο Νευρολόγο ή Παθολόγο, έναν Επιμελητή Νευρολόγο ή Παθολόγο και έναν Ειδικευόμενο Ιατρό Νευρολογίας ή Παθολογίας.

Την αντιμετώπιση των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αναλαμβάνει 4μελής διεπιστημονική ομάδα από ιατρούς των υφιστάμενων κλινικών του εκάστοτε νοσοκομείου και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις ειδικότητες του Ακτινολόγου, του Καρδιολόγου, του  Νευροχειρουργού, του Αγγειοχειρουργού, του Ιατρού Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και τις ειδικεύσεις του Επεμβατικού Ακτινολόγου και του Ιατρού Μ.Ε.Θ.

Το ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό που απαιτείται ανά έξι (6) κλίνες για τη νοσηλεία των ασθενών σε μια ΜΑΦ  για Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) είναι δέκα (10) νοσηλευτές για να καλυφθούν οι απαραίτητες βάρδιες.

Το ελάχιστο παραϊατρικό προσωπικό για τη νοσηλεία των ασθενών σε μια ΜΑΦ για Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) αποτελείται από τρεις (3) ειδικότητες ανά έξι (6) κλίνες: τουλάχιστον δύο φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ψυχολόγους.

Στο νομοσχέδιο υπάρχει ειδική αναφορά στις Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες προβλέπουν λεπτομερώς τη σύσταση των ΜΑΦ. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και των συναρμόδιων Υπουργείων:

• καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο τεχνικός εξοπλισμός, η σύνθεση του προσωπικού, ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας, οι λεπτομέρειες για τη διοικητική και επιστημονική διεύθυνσή τους, ο τρόπος και η διαδικασία εισαγωγής σε αυτές,

• καθορίζονται οι αναγκαίοι χώροι από τους οποίους αποτελείται μια ΜΑΦ

για Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) , η επιφάνειά τους ανά αριθμό κλινών και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την κτιριολογική διάρθρωση των ΜΑΦ για Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ)

• μπορεί να συστήνονται ΜΑΦ για Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
(ΑΕΕ) σε επιπλέον νοσοκομεία.

Από την εμπερία μου αφού έχω διατελέσει επί πολλά έτη στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας  ΚΕΣΥ και ως άνθρωπος του χώρου της Υγείας, καθότι φαρμακοποιός και για πολλά χρόνια  Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου και του Πανευρωπαϊκού Φαρμακευτικού Συλλόγου μπορώ  να αντιληφθώ τη δύναμη μίας τέτοιας κυβερνητικής παρέμβασης και την τεράστια αξία της για την κοινωνία και τους πολίτες.  Δεν πρόκειται για ζήτημα πρόσφορο σε αντιπαράθεση. Αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι με την ψήφο μας σήμερα μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή αύριο σε χιλιάδες συμπατριώτες μας, σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς μας που πιθανόν να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να χρειαστούν νοσηλεία σε ΜΑΦ. Ας είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, να πράξουμε το Αυτονόητο.

Σας ευχαριστώ!

Το link της παρουσίας του κ. Παπαθανάση στην Ολομέλεια της Βουλής: