Συνάντηση εργασίας είχα με τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, Στάθη Σταθόπουλο.

Ο νομός μας μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια λαμβάνει χρηματοδοτήσεις ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ για έργα που θα βελτιώσουν σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.
Εντός του έτους μάλιστα, στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2023 αναμένονται και νέες προσκλήσεις για θέματα Αστικής Αναζωογόνησης καθώς και για Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών Αερίων.
Αξίζει συγχαρητήρια ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Στάθης Σταθόπουλος, καθώς επί των ημερών του κατάφερε να καταστήσει το Ταμείο μοχλό ανάπτυξης της Αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα να κινητοποιήσει τους Δήμους ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για να έχουμε σήμερα το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, την ένταξη έργων σε όλη την Αιτωλοακαρνανία.

Στόχος μου είναι να αξιοποιούμε κάθε πηγή χρηματοδότησης, με γνώμονα την Ανάπτυξη και τον σεβασμό στο Περιβάλλον.