Κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αιτωλοακαρνανία επισκεφθήκαμε και ένα άλλο εμβληματικό έργο που κατασκευάζεται στην Αιτωλοακαρνανία. Το έργο «Σύστημα Αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας» αποτελεί το μεγαλύτερο έργο παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας με τη μέθοδο της αντλησιοταμίευσης στη χώρα μας όπου σήμερα απασχολούνται ήδη περίπου 400 άτομα ενώ σε πλήρη ανάπτυξη θα απασχολούνται περίπου 1000 άτομα.

Το έργο αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ, αναβαθμίζοντας το εγχώριο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και το ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η ένταξη του αντλησιοταμιευτικού Αμφιλοχίας προσφέρει συνολικά οφέλη στο ηλεκτρικό σύστημα που υπερβαίνουν τα €120 εκατ. ετησίως, καθώς αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και στην απεξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα, στην ευελιξία και στη σταθερότητα του διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού δικτύου με την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, αλλά και στη μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτρισμού.

Η ανάπτυξη αυτού του είδους των έργων μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς μπορεί να προσφέρει επιπλέον πηγές ενέργειας κατά την αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών στο δίκτυο ή την απρόοπτη μείωση της παραγωγής από τις συμβατικές πηγές ενέργειας.

Συνοψίζοντας, το έργο “Σύστημα Αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία” αντιπροσωπεύει μια σημαντική επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας στην Ελλάδα. Με τη μεγάλη του χωρητικότητα, την δυνατότητα βελτιστοποίησης της διαθεσιμότητας και την συμβολή του στην αειφορία και την οικονομική αποδοτικότητα, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα και της υποστήριξης της μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ενεργειακής παραγωγής και χρήσης.